Provozní řád Klubíku Jája

Otevírací doba - po dobu provozu kroužků

 1. Rodič (či oprávněný zákonný zástupce dítěte) je povinen se seznámit s provozním řádem.
 2. V celém areálu centra je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 3. Vstup do prostor je možný pouze bez obuvi, obuv odkládejte do botníku a svršky na věšáky.
 4. Kočárky parkujte tak, aby bylo dostatek místa pro ostatní.
 5. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte, a to po celou dobu pobytu v klubu.
 6. Do klubu mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod.
 7. Jídlo a pití se může konzumovat pouze v prostoru k tomu vyhrazeném, do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je zakázáno nosit jídlo i pití, rodič také dbá o čistotu a po svém dítěti také jídlo uklidí, k dispozici je mikrovlná trouba, varná konvice, jídelní židlička.
 8. K dispozici jsou nočníky a WC, vždy své dítě doprovoďte na WC kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte. Děti přebalujte na k tomu vyhrazeném místě. Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše.
 9. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na své místo, aby se předešlo zbytečným poraněním či úrazům. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně. Rodič se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním dítěte na zařízení a vybavení centra.
 10. Vynášení hraček z klubu je zakázáno.
 11. Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
 12. Průběh lekcí: uvítání, řízený program cca 40-45 minut, zbytek času je vymezen na společné sdílení, svačinku, hraní. Po 60 minutách mají maminky s dětmi ještě 15 minut kdy dochází k výměně skupinek. 
 13. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození klub nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 14. Nalezené předměty jsou uloženy po dobu tří měsíců od nálezu u lektorky.
 15. Buďte ohleduplní ke kojícím maminkám! Kojící maminky mají k dipozici kojící polštáře.

Děkuji Vám, že chápete pravidla a dodržujete provozní řád.

Dodržováním pravidel respektujeme ostatní návštěvníky a učíme děti příkladem.

Přejeme příjemný pobyt v Klubíku Jája !

Upozornění

Klub je soukromým zařázením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění, není zařazeno do sítě zařízení MŠMT a nevzniká mu nárok na státní dotace a jiné příspěvky. Vzhledem k tomu, že náklady spojené s provozem centra se musí pravidelně hradit v plné výši a to bez ohledu na to, kolik dětí ve skutečnosti v daném měsíci dochází, proto dochází ke změně plateb lekcí a kurzů.

Rezervace a platby probíhají přes Rozpis kurzů - rezervace

 

Sponzoři

Děkujeme Všem maminkám, které darovaly výtvarný materiál (kartony, samolepící tapety, čtvrtky, zbytky látek, vlny...) vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, plínky, čaje ... i za dobrovolný příspěvek z kterého byl nakoupen výtvarný materiál. Děkujeme za darování přebalovacího pultu a podložek pod miminka. A veliké díky za pomoc při stěhování klubíku do nových prostor.

Snažíme se o získání sponzorských darů ze soukromé sféry, které by usnadnily zlepšovat zázemí či rozšiřovat spektrum výbavy klubíku. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by měl chuť projekt podpořit, budeme rádi za Vaše doporučení.

Děkujeme za důvěru a poskytnutou podporu.

GPDR

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vážení klienti,
oznamuji tímto, že zpracovávám Vaše osobní data a osobní data Vašeho dítěte na základě zákonné povinnosti. Osobní data Vás obou zpracovávám v listinné podobě. Přijala jsem a udržuji veškerá možná a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů v souladu GDPR které se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

Vzhledem k tomu,že výše uvedená vyhláška ukládá povinnost informovat Vás poskytuji Vám tyto informace:

Správcem je Rita Malášková tel.: 731125950, klubikjaja@gmail.com, provozovna:Klubík Jája, Benešova 2, Jihlava 58601

Rozsah zpracování osobních údajů 

Požaduji osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb mateřského klubu.

Účelem zpracování je zákonná povinnost vyplývající z platného zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a to zejména: účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury, neuhrazené služby, přeplatky ve službách), přihláška do kurzu – rozdělení dětí do kurzu dle věku, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, aplikování systému omluv a náhrad jednotlivých lekcí kurzu.

Osobní údaje chránim před zneužitím dalšími osobami, neposkytuji dalším osobám, či organizacím

Osobní údaje skartuji poté, kdy  přestane užívat programovou nabídku a služby mateřského klubu.

Fotografická dokumentace : Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.                                                                                                                                                   

Máte právo po Správci požadovat přístup k osobním údajům týkající se Vás nebo Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracovávání


Děkuji za Váš čas strávený těmito řádky. V případě Vašich dotazů, mne neváhejte kontaktovat!

Provozovatel:

Rita Haňková Malášková
ičo: 731125950